Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.

ÁSZF

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek

Vásárlói Általános Szerződéses Feltételek

 A jelen Általános Szerződési Feltételek („ÁSZF”) határozzák meg a Square One Media Kft. (székhely: 8000 Székesfehérvár, Zsurló u. 15., Cégjegyzékszám: 07-09-033591 Fővárosi Törvényszék Cégbírósága) („Mi”) kizárólagos tulajdonában álló, és az általunk www.tenapod.shop domainen elérhető, „Te Napod” elnevezésű weboldal („Weboldal”) felhasználásának, igénybevételének, valamint a Weboldalon történő vásárlásnak a feltételeit.

Fogalmak

Partner: Velünk szerződéses kapcsolatban álló szolgáltató, akinek az ajánlatait a Weboldalon közvetítjük.

Felhasználó: A Weboldalon nem regisztrált, a Weboldalon vásárlást nem megvalósító látogatók, a Weboldalon regisztráló, de vásárlást nem megvalósító látogatók, hírlevélre feliratkozó és ezáltal hírlevélre regisztráló látogatók, valamint a Weboldal Vásárlói.

Vásárló: A Weboldalon regisztrálva vagy regisztráció nélkül annak szolgáltatásait megvásárló, regisztráció esetén fiókot létrehozó természetes, vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezet, illetve az általuk ajándékozással vagy egyéb átruházással a lefoglalt, illetve megvásárolt Terméket igénybe vevő természetes vagy jogi személy. Csak a természetes személy Vásárló minősül fogyasztónak.

Fogyasztónak minősülő Vásárló: A Ptk. 8:1.§ (1) bekezdés 3. pontja szerint fogyasztónak minősülő Vásárló, illetve az ÁSZF panaszkezeléssel foglalkozó IV. fejezete tekintetében a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 2.§ (a) pont második fordulata szerint fogyasztónak minősülő Vásárló.

Szolgáltatás vagy Ajánlat: A Weboldalon megjelenített, Felhasználhatók által megtekinthető, és a Vásárlók által felhasználható Partnerek szolgáltatási ajánlatai.

Termék/Te Napod doboz: A Weboldalon keresztül megvásárolt Szolgáltatás vagy Ajánlat igénybevételére jogosító Ajándékkártyát is tartalmazó Te Napod doboz. A Te Napod doboz: az Ajándékkártyán kívül tartalmazza még a design dobozt és üdvözlőkártát.

Ajándékkártya: A Te Napod dobozban megtalálható műanyagkártya, amelyen feltüntetésre kerül a Vásárló által a Weboldalon kiválasztott Termék neve, az egyedi azonosítószáma, illetve a Termék érvényességi ideje.

I.              Weboldal és Visszaigazolás tartalmi elemei

1.        A Weboldalon közzétesszük többek között az alábbiakat:

 • Megvásárolható Termékek
 • A megvásárolható Termékekhez kapcsolódó Szolgáltatások
 • Partneri hirdetések

2.       az Ajánlatokkal kapcsolatos összes adat:

a)      Ajánlat megnevezése,

b)      különösen az Ajándékkártya alapján igénybevehető Szolgáltatást nyújtó Partnerek adatai (helyszín, nyitvatartás, elérhetőségek),

c)      Ajánlat tárgyát képező Szolgáltatás főbb jellemzői (Szolgáltatás leírása, fizetési lehetőségek, érvényességi időszak),

d)      Az Ajánlat tárgyát képező Szolgáltatás igénybevételéhez esetlegesen szükséges foglalás módja és feltételei

3.       A Vásárló részére küldött visszaigazolásunk tartalmazza az alábbiakat:

a)      Rendelésszám, amely a Szolgáltatás egyedi sorszáma

b)     Rendelés dátuma

c)      Vásárló e-mail címe és telefonszáma

d)     Szállítási cím

e)      Szállítási mód

f)        Számlázási cím

g)     Fizetési mód

h)     A kifizetett Termék Weblapra mutató linkje, amely tartalmazza a Temékkel illetve a Szolgáltatással kapcsolatos, adatokat

i)        A megfizetett ellenérték ÁFA tartalom feltüntető megbontása a Termék és a szállítás ellenértéke szerint.

 

II.            Biztonsági előírások, üzemeltetés

 1. Tilos Felhasználó által bármilyen olyan rendszer, vagy megoldás használata, amely a Weboldal üzemeltetéséhez használt szerverek leállását célozza, azt eredményezheti, vagy veszélyezteti a Weboldal működését.
 2. Hibásan, hamisan megadott adatokból eredő károkért, melyek a Weboldalon a felhasználás során felmerülő bármilyen folyamat, így különösen a Vásárlás és/vagy regisztrálás közben technikai problémát okoznak, felelősséget nem vállalunk. A Vásárló által feltüntetett adatok helytállóságáért, valóságért minden felelősség a Vásárlót terheli. A Vásárló szavatolja, hogy regisztrációkor betöltött életkora legalább 18 év, és emellett cselekvőképes.
 3. A Felhasználó a Weboldalt nem használhatja jogsértő tartalmak, számítógépes vírusok terjesztésére vagy jogosulatlan adatgyűjtésre. A Felhasználó kifejezetten felelősséggel tartozik valamennyi olyan kárért, amelyet a Felhasználó általi szabálytalan és/vagy jogellenes használat okozott.
 4. Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Weboldal elérhetősége, akár általunk vagy tőlünk független okból megszakadhat, felfüggesztődhet vagy megszűnhet.
 5. ÁSZF elfogadása/módosítása, Adatvédelmi nyilatkozat
 6. A Felhasználó a Weboldalon a regisztrációval és/vagy vásárlással, vagy a hírlevélre történő feliratkozása után elfogadja az ÁSZF-et és az Adatkezelési nyilatkozatot, mely kiterjed a regisztrált státusz törléséig, illetve elállási jogának fennállásáig és/vagy a hírlevélről történő leiratkozásáig.
 7. Az ÁSZF jogszabályváltozás és/vagy alapos okkal történő megváltoztatásának jogát fenntartjuk. Ilyen alapos ok lehet különösen a Weboldal működésének és üzemeltetési módjának megváltozása, amely kihat a jelen ÁSZF rendelkezéseire. A Felhasználó felelőssége, hogy a változtatásokat figyelemmel kísérje. A Weboldal használata a szerződés módosításának elfogadását jelenti.
 8. A Vásárlóra az ÁSZF azon verziója irányadó, amelyet vásárlása során elfogadott.
 9. A Szolgáltatások közvetítését, egyedi sorszámot tartalmazó Ajándékkártyák  értékesítése útján végezzük. A jelen ÁSZF-ben vállalt szolgáltatásaink a Partnereink által nyújtott Szolgáltatások teljesítésére nem terjed ki.
 10. A Felhasználók személyes adatainak kezeléséről az Adatvédelmi Nyilatkozat rendelkezik, mely https://tenapod.shop/adatvedelmi-nyilatkozat-44 érhető el.

III. Regisztráció (Weboldal, hírlevél)

 1. A Weboldalon megtalálható Termékek regisztráció nélkül is elérhetőek, azonban megvásárlásukhoz vagy regisztrált Felhasználóvá kell válni, vagy gyorsvásárlással e-mail címet, vezeték- és keresztnevet, címét telefonszámot, jogi személy esetén cégnevet, székhelyét, cégjegyzékszámot/adószámot szükséges megadni.
 2. A Weboldalon feltüntetett árak tartalmazzák az ÁFÁ-t és adókat. A Termék árán kívül megjelenő költségek (pld szállítási, kényelmi) a Vásárlót terhelik.
 3. Közvetlen regisztráció: Amennyiben a Felhasználó a Weboldalon található regisztráció gombra kattintva az ott található űrlap (vezeték- és keresztnév, email cím, cím, jelszó, telefonszám,  jogi személy esetén továbbá cégnév, székhely, cégjegyzékszám/adószám) kitöltésével felhasználói fiókot hoz létre. Jövőbeli vásárlásai során a Felhasználó, ha belép felhasználói fiókjába, a regisztrációs során megadott adatait nem szükséges újra megadnia.
 4. Azon Felhasználók, akik a facebook.com oldalon is regisztráltak, Facebook (FB) profillal is igénybe vehetik a Weboldalt: bejelentkezés FB-kal gombra kattintva; ezzel a FB általános felhasználási feltételei is érvényesek lesznek a folyamatokra.
 5. A Weboldalon lehetőség van Google-fiókkal is regisztrálni; ezzel a Google általános felhasználási feltételei is érvényesek lesznek a folyamatokra.
 6. A hírlevélről bármikor le lehet iratkozni a hírlevélben megadott linken, a regisztrációt bármikor lehet törölni a Weboldal Felhasználói fiókjában.
 7. A regisztráció alkalmával megadott adatok a ’Személyes adataim’ menüpontban érhetőek el és módosíthatóak. A módosítások naplózásra kerülnek.
 8. Amennyiben tudomásunkra jut bármilyen, a Felhasználó általi szabálytalan és/vagy jogellenes felhasználás, úgy jogosultak vagyunk a Felhasználó regisztrációját felfüggeszteni, illetve adott esetben törölni.
 9. A jelen ÁSZF elfogadásával létrejött szerződés nyelve a magyar, nem minősül írásba foglalt szerződésnek, és ennek megfelelően nem iktatjuk és nem tároljuk azokat. Az ÁSZF pdf formátumban számítógépre menthető a letöltés gombra kattintva, illetve kinyomtatható.
 10. A szolgáltatásunk működésére, valamint a Weboldal használatával a köztünk és a Felhasználó között létrejövő szerződésekre a Magyarországon hatályos jogszabályok irányadóak. Joghatóságként a Mi mindenkori székhelyünk szerinti joghatóság kerül kikötésre.
 11. Felek a vitás kérdéseket békés úton próbálják meg rendezni. Ennek sikertelensége esetén a Felek kikötik a székhelyünk szerinti, azaz a Budapest II. és III. Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességét.

 

IV.          Panaszkezelés, ügyfélszolgálat

1.        Ügyfélszolgálati e-mail címünkön és hétköznap 9:00-17:00 óra között a Weboldalon feltűntetett telefonszámon fenntartjuk és üzemeltetjük ügyfélszolgálatunkat.  Észrevételeiket, panaszaikat a Felhasználók írásban teszik meg. Bármely, Partnerünkkel kapcsolatos panasz esetén azt továbbítjuk a Partner felé, a Vásárló személyes adatainak átadása nélkül, az Ajándékkártya sorszámának átadásával, amennyiben az a panaszkezeléshez okvetlenül szükséges.

2.       Az Termékek értékesítése során illetve a Termékekhez kapcsolódó Szolgáltatások tekintetében kizárólag közvetítői tevékenységet végzünk, így Mi a panasz vonatkozásában nem vagyunk kötelesek a Szolgáltatás árleszállítására, a Termék árának visszafizetésére vagy a Szolgáltatás ismételt teljesítésére.

3.       Az esetlegesen felmerülő panaszokat a hatályos jogszabályok, így különösen a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény VI. fejezetének figyelembevételével ügyfélszolgálatunk kezeli.

4.      Tekintettel arra, hogy közvetítő szolgáltatóként járunk el, ezúton is felhívjuk a Vásárlók figyelmét arra, hogy a  Szolgáltatások Vásárló felé történő teljesítéséért a Partner felelős.

5.       Ügyfélszolgálatunk elérhetőségei:
E-mailen: info@tenapod.shop H-Cs: 09.00-17.00, P: 09.00-14:00

Postai cím: 8000 Székesfehérvár, Zsurló u. 15.
Telefonszám: 06 70 701 76 01 H-Cs: 09.00-17.00, P: 09.00-14:00

6.      Tájékoztatjuk a Felhasználókat, hogy kizárólag az info@tenapod.shop e-mailcímre küldött elektronikus leveleket tekintjük e-mailes kommunikációnak.

7.       A beérkezett írásbeli panaszokra mihamarabb, de legkésőbb 30 napon belül írásban válaszolunk.

8.      Amennyiben a Vásárló panaszának békés rendezésére tett kísérlet nem járt eredménnyel, a Vásárló jogosult vitás eset rendezésének igényével a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testülethez, vagy bírósághoz fordulni. A fogyasztóvédelemmel kapcsolatos jogszabályok sérelmének gyanúja esetén a fogyasztóvédelmi hatósághoz (NFH) intézhet bejelentést. Erről bővebb információ az alábbi linkeken érhető el:
https://magyarorszag.hu/szuf_fooldal#ugyleiras,61bf1c56-3705-4710-8d3d-8cfcdc972e26

9.      Olyan fogyasztói jogviták esetén, ahol a felek nem találnak megoldást peren kívül, a Vásárló a békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A székhelyünk szerinti illetékes békéltető testület: Fejér Megyei Békéltető Testület; 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4[PL1] -6. Kötelezően nem vetjük alá magunkat valamely békéltető testület ajánlásának.

10.    A Vásárló jogosult a felmerült jogvitája esetében online vitarendezési fórumon keresztül eljárást kezdeményezni. Az 524/2013/EU rendelet szerinti online vitarendezési platform elérhetősége az alábbi: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage

11.     A Fejér Megyei Békéltető Testület által üzemeltetett Online Vitarendezéi Platform kapcsolattartói pont elérhetőségei: https://www.bekeltetesfejer.hu/eljaras-inditasa/

12.    Az Európai Bizottság által működtetett központi ügyfélszolgálat elérhetősége: Az Európai Unió Bizottsága által működtetett online vitarendező platform elérhetősége: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=HU

 

V.            Termékek vásárlásának menete

 1. A Vásárló kiválasztja a Terméket.
 2. A Vásárló megadja a megvásárolni kívánt Szolgáltatás és Termék mennyiséget
 3. Kosár gombra kattintva a kosárba helyezi a Terméket.
 4. A kosárban módosíthatja a választott Termék megrendelni kívánt darabszámát, vagy megszakíthatja a vásárlás folyamatát
 5. Megjelöli, hogy kíván-e egyedi üzenetet hozzátenni a Termékhez. Amennyiben igen, úgy meg kell adnia a megajándékozott nevét és személyes üzenetét.
 6. Regisztrált Felhasználó esetén, ha még nincsen a Weboldalra bejelentkezve, akkor a bejelentkezés gombra kattintva megadja e-mail címét és jelszavát (vagy FB vagy Google accounttal lép be).
 7. Nem regisztrált Felhasználó esetén a Vásárló megadja az önkéntesen vállalt regisztrációja és/vagy vásárlása során egyedi azonosításához szükséges adatokat (vezeték- és keresztnév, e-mail cím, telefonszám, vagy FB, vagy Google bejelentkezését, jelszavát, jogi személy esetén cégnevét, cégjegyzékszámát/adószámát), és elfogadja az ÁSZF-et és Adatvédelmi nyilatkozatot, illetve jelöli, hogy nem robot.
 8. Szállítási mód kiválasztás: Felhasználó kiválasztja a szállítási módot: GLS, Foxpost vagy személyes átvétel. Személyes átvétel esetén csak készpénzzel Forintban lehet fizetni, nincs lehetőség a helyszínen bankkártyás fizetést lebonyolítani. A GLS vagy Foxpost szállítás esetén az adott szolgáltató által kért adatokat is megadja.  A Termékek biztonságos csomagolásban kerülnek kiszállításra. Amennyiben a Vásárlók átvételkor sérülést tapasztalnak, azonnal jelezze felénk emailben az info@tenapod.shop címre. Kérnénk fotót is küldeni a sérült Termékről. A kiszállítást végző Vállakozó (GLS, Foxpost) ad tájékoztatást a kiszállítással kapcsolatban.
 9. Hibásan megadott szállítási információk vagy Vásárló távolléte miatti kiszállítás meghíusulás esetén nincsen mód ingyenes megismételt kiszállításra.
 10. Fizetési módot választ: bankkártyás fizetés, átutalás, készpénzes fizetés. Bankkártyás fizetés esetén az adott fizetési rendszer portálján keresztül történik az összeg kifizetése. Átutalásos fizetés esetén a rendelés leadását követően a Vásárló emailben megkapja a fizetéshez szükséges információkat (fizetendő összeg, kedvezményezett neve és bankszámlaszáma). Átutalás esetén a rendelésazonosítót fel kell tüntetni a Közlemény rovatban.
 11. A Vásárlónak az általa esetlegesen hibásan megadott adatok javítására a megrendelés véglegesítése előtt, az Összegzés oldalon van lehetősége.
 12. „Megrendelem" gombra kattintva a megerősítés és fizetés részhez ér a Vásárló.
 13. A Vásárló által megadott e-mail címre legkésőbb 8 napon belül a termék értékéről nyugtát, az egyéb költségekről (szállítás, kényelmi díjak stb.) számlát küldünk.

VI.          A Szolgáltatás igénybevétele:

1.        A Vásárló, vagy megajándékozottja az adott Termékhez kapcsolódó Szolgáltatásokat nyújtó Partnerek közül választhat egyet. A felhasználható Szolgáltatások illetve Partnerek listája és leírásai a www.tenapod.shop oldalon találhatóak meg. A Szolgáltatások és a Partnerek listája folyamatosan változik, így mindig az aktuális található meg az oldalon.

2.       A Vásárló, vagy megajándékozottja az Ajándékkártyán feltűntetett érvényességi időn belül jogosult igénybe venni a kiválasztott Szolgáltatást.

3.       Amennyiben a Vásárló az érvényességi időtartamon belül úgy dönt, és erről Minket írásban értesít az info@tenapod.shop e-mail címen, hogy az általa megvásárolt Termék helyett másik Terméket (a továbbiakban: Csere) vagy a Termék érvényességi idejének hosszabbítását (továbbiakban: Hosszabbítás) szeretné igénybe venni, úgy a Vásárló részére e-mail-ben megküldjük a Csere vagy Hosszabbítás igénybevételére irányuló kitöltendő dokumentumot és annak megfelelően kitöltött visszaküldését követően érvénytelenítjük az általa eredetileg vásárolt Termékben megküldött Ajándékkártya egyedi azonosító számát, azaz ezt követően nem fogja tudni az Ajándékkártyát felhasználni. Amennyiben a dokumentum visszaküldésének időpontjában a Csere vagy Hosszabbítás értéke magasabb a Vásárló által korábban megfizetett díjnál, úgy Vásárló a különbözetet megfizeti részünkre a Raiffeisen Banknál vezetett 12010374-01637450-00200000 számú számlánkra. Amennyiben a Csere vagy Hosszabbítás értéke alacsonyabb a Vásárló által korábban megfizetett díjnál, a különbözetet nem áll módunkban visszatéríteni. A csere feltétele az eredeti Ajándékkártya visszajuttatása részünkre az alábbi címre:

Square One Media Kft.

1031 Budapest, Szentendrei út 89-95.

A Cserét vagy Hosszabbítást a kitöltött dokumentumok beérkezte, a Vásárló általi utalás beérkezte, illetve az eredeti ajándékkártya átvétele után 72 órán belül küldjük ki munkaidőben. Vásárló egy megvásárolt Termék kapcsán egy alkalommal jogosult Cserére vagy Hosszabbításra, azaz egy csereként vagy hosszabbításként biztosított Termék további cseréjére vagy hosszabbítására már nincsen mód. Az új Ajándékkártyát postai úton juttatjuk el az igénylő felé.

4.      Amennyiben a Szolgáltatás igénybevételéhez időpont foglalás szükséges, úgy a Vásárló közvetlenül veszi fel a kapcsolatot a Szolgáltatást biztosító Partnerrel. A Szolgáltatások leírása a weblapon tartalmazza a Partner elérhetőségét, illetve azt, hogy szükséges-e a Vásárlónak a Partnernél időpontot foglalnia.

5.       Időpont foglalás esetén a Vásárlónak nem szükséges a Partner felé jeleznie azt, hogy Te Napod Ajándékkártyával szeretne időpontot foglalni. Foglaláskor nem kell megadni az Ajándékkártyán szereplő Termék nevét, illetve az egyedi azonosító számot sem, kivéve ha az Ajánlat leírásában ettől eltérő feltétel szerepel.

6.      Következő lépésként a Vásárló felkeresi a Szolgáltatás igénybevételének helyszínét, az általa a Partnerrel egyeztett időpontban, és a Szolgáltatás igénybevételének megkezdése előtt átadja Ajándékkártyáját.

7.       A teljesítés előtt a Partner aktiválja az egyedi azonosító számot, amellyel beazonosítja a Vásárlást és ezzel egyúttal a teljesítést is igazolja Felénk. Felhívjuk a figyelmet, hogy az egyszer aktivált azonosító szám még egyszer nem használható fel, függetlenül attól, hogy azt a Vásárló, vagy arra jogosulatlan személy aktiválta. Konkrét időpontra érvényes Szolgáltatás esetén a Szolgáltatás teljesítettnek minősül, ha a Vásárló nem jelenik meg lefoglalt időpontban a Partnernél. Ebben az esetben sem Mi, sem a Partner nem kötelezhető sem a vételár visszafizetésére, sem a Szolgáltatás más időpontban történő teljesítésre.

8.      Amennyiben a Vásárló késve jelenik meg a lefoglalt időpontra, a Partner saját döntése alapján I. biztosítja a Szolgáltatást, vagy, a Szolgáltatás ideje a késés idejével rövidül, vagy II. új időpontot egyeztet a Vásárlóval. Olyan Szolgáltatásoknál, melyeknél a Partner az időpont foglaláskor jogosult elkérni az egyedi sorszámot, a késés, vagy az egyeztetett időpontban való megjelenés elmulasztása estén nem kerül sor Partneri teljesítésre, és az Ajándékkártya  érvényét veszíti. A fenti esetekben a Vásárlót kompenzáció nem illeti meg.

9.      Az Ajándékkártya készpénzre nem váltható.

10.    A Termék és Ajándékkártya átruházható harmadik személyekre, azonban kizárjuk a felelősséget harmadik személyek jogosulatlan felhasználása miatt.

11.      A Partner nem jogosult ellenőrizni a Vásárló személyazonosságát; a Vásárló jogosultságát kizárólag az Ajándékkártyán feltüntetett egyedi azonosító szám által ellenőrizheti.

12.    Amennyiben a Vásárló email fiókját feltörik, vagy az Ajándékkártyát elveszíti, vagy az egyedi azonosító szám, vagy Weboldali felhasználói fiókjának jelszava Vásárló érdekkörében felmerülő okból illetéktelen személy birtokába kerül, és erről írásban értesítést küld Felénk, és az egyedi azonosító számot a Felénk küldött értesítése időpontjáig más nem használta fel, úgy a Terméket és Ajándékkártyát  érvénytelenítjük, és saját döntésünk alapján a Vásárló részére a Termék ellenértékét az általa megadott bankszámlaszámra visszautaljuk, vagy részére új  Ajándékkártyát biztosítunk és küldünk ki postai úton az általa vásárolt Termék felhasználásához.

13.    Amennyiben a 51. pontban meghatározott értesítés nem történik meg, vagy bármely okból elmarad, vagy az Ajándékkártyát illetéktelen személy használta fel, Mi és a Partnerek is kizárunk minden felelősséget a Vásárlót érő esetleges kár tekintetében.

14.    A Termék reprodukciója, árusítása és kereskedelme tilos, kivéve, ha az a vonatkozó törvénynek megfelelően történik kifejezett írásbeli beleegyezésünkkel.

15.    Több Szolgáltatási tételt tartalmazó Szolgáltatást szolgáltatásokra szétbontani nem lehetséges.

VII. Vásárlástól történő elállás, garancia fogyasztónak minősülő Vásárlók esetén

 1. A fogyasztónak minősülő Vásárló a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet alapján, amennyiben az nem tartozik a VII.6. pontban felsorolt kivételek közé, az átvételtől számított 14 napon belül a vonatkozó jogszabályok adta lehetősséggel élve elállhat a vásárlástól. Az elállási szándékot a fogyasztónak minősülő Vásárló írásban köteles jelezni jelen ÁSZF 1.sz. Mellékletében szereplő Elállási Nyilatkozat Minta kitöltése és alábbi elérhetőségeink valamelyikére való megküldésével, vagy az info@tenapod.shop e-mail címre, vagy postai úton a Square One Media Kft., 8000 Székesfehérvár Zsurló u. 15. címre küldött levelével, melyben az általa megadott adatokkal lehetővé teszi a beazonosítást, valamint rendelkezik az általa megfizetett ár visszatérítésének módjáról. Amennyiben a Vásárló nem rendelkezik a visszatérítés módjáról, akkor elállás esetén a Vásárlónak visszajáró összeget a Vásárló által alkalmazott fizetési móddal megegyező módon térítjük vissza.
 2. Az Elállás jog gyakorlásához szükséges, hogy a Terméket eredeti csomagolásában, sértetlenül visszajuttasa hozzánk, még a Szolgáltatás felhasználása elött. Ennek költsége a Vásárlót terheli. Amennyiben a Termék hiányosan vagy sérülten érkezik meg, megtagadhatjuk a vételár teljes visszatárítését.
 3. A fogyasztónak minősülő Vásárló határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát részünkre.
 4. Tekintettel arra, hogy a Weboldalon közvetített Szolgáltatásokat értékesítünk, a Partner által nyújtott Szolgáltatások minőségéért nem tartozunk felelősséggel. Amennyiben a Vásárlót bármilyen kár érné a Szolgáltatás igénybevétele során, úgy kárigényével közvetlenül a Partnerhez szükséges fordulnia. Egyedül kivételt ez alól az képez, amennyiben a Vásárló a felhasználhatósági feltételek betartása mellett a Partnerrel nem tud az érvényességi időn belül időpontot egyeztetni, és ezt írásban jelzi felénk az ajándékkártya érvényességi időszakán belül.
 5. A fogyasztónak minősülő Vásárló a VII.1. pont ellenére nem gyakorolhatja az elállás jogát:
 • ha a Partner a Szolgáltatás nyújtására irányuló teljesítést a Vásárló beleegyezésével kezdte meg,
 • olyan szolgáltatás esetében, amelynek ára a pénzpiac, Partner által nem befolyásolható ingadozásától függ (pl. EUR/HUF árfolyam),
 • konkrét időpontra vonatkozó Szolgáltatás igénylése esetén,
 • olyan szolgáltatás esetében, amelynek igénybevételekor a Partner a Vásárló kérésére keresi fel Vásárlót sürgős javítás, karbantartási munkálatok elvégzése céljából,
 • lakáscélú szolgáltatás kivételével szállásnyújtására irányuló szerződés, fuvarozás, személygépjármű kölcsönzés, étkeztetés vagy szabadidős tevékenységhez kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerződés esetében, ha a szerződésben meghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt kötöttek ki,
 • a 14 napos elállási határidő lejárta után,
 • ha az Ajándékkártyát már beváltotta a Partnernél,
 • amennyiben az érvényességi időlejárta  után jelzi elállási szándékát. Amennyiben a vásárlástól számítottan az érvényességi idő lejárta 14 napnál rövidebb, úgy az elállásra rendelkezésre álló idő azonos az érvényességi idővel

VIII. Termék/ Te Napod doboz tartalma

 • Ajándékdoboz
 • Üdvözlőkártya
 • Ajándékkártya, amely tartalmazza a Szolgáltatás nevét, az érvényességi időt, illetve az egyedi azonosítószámot.

VIII. Külső tartalom (hirdetések, bannerek)

 1. A Weboldal harmadik fél vagy felhasználó tartalmát terjesztheti, elsősorban hirdetés, külső linkre való hivatkozás vagy banner formájában.
 2. A Weboldalon külsős weboldalakra vezető linkek találhatóak, amelyeket más tartalomszolgáltatók tartanak fenn. Ezen linkek a Vásárlók kényelmét szolgálják, így nem vállalunk felelősséget az ezeken a linkeken elérhető tartalmakért. Amennyiben Vásárló átlinkkel, úgy azt saját felelősségére teszi.

IX.Szellemi tulajdon védelme

A Weboldalon valamint az Ajándékkártyán és a  Te Napod dobozon/Terméken található valamennyi tartalom, grafika kizárólagos tulajdonunk, szerzői jogvédelem alatt áll.

 1. A Weboldalon valamint az Ajándékkártyán és a Te Napod dobozon /Terméken található tartalmakról tilos bármilyen formában másolatot készíteni, rögzíteni, azokat újra előállítani, vagy szerkeszteni.
 2. A szellemi tulajdon bármilyen megsértése a jogsértő felelősségre vonását vonja maga után.
 3. A Weboldalon illetve az Ajándékkártyán és a Te Napod dobozon/Terméken  elérhető tartalom semmilyen formában vagy módon nem módosítható, vagy használható fel a Weboldal keretein kívül a hozzájárulásunk nélkül.

X.Orvosi korlátozott felelősségi nyilatkozat

 1. A Weboldal nem orvosi tanácsadásra és konzultációra készült, valamint orvosi tanácsot sem ad, kizárólag közvetítői szerepet lát el a Vásárlók és az egészségügyi szolgáltató Partnerek között. A Weboldalon közzétett egészségügyi szolgáltatási ajánlatok nem helyettesítik a szakszerű orvosi konzultációt, valamint az ezen alapuló ellátást. A Vásárló felelőssége, hogy a Weboldalon található információkat, hogyan értelmezi és hogyan hasznosítja.
 2. A Weboldalon található tartalmak tájékoztató jellegűek, teljes szaktanácsadással kapcsolatos igénye esetén kérjük, hogy egyeztessen kezelőorvosával vagy gyógyszerészével.

XI. Szavatosság, jótállás

A Weboldalon értékesített Szolgáltatások tekintetében minden esetben közvetítő szolgáltatóként járunk el, ennek megfelelően a Partner által értékesített Szolgáltatásokért jótállási, és szavatossági kötelezettséggel a Partner tartozik a Vásárló felé.                                 

XII. Ajánlat

A Weboldalon található információk általános tájékoztatás célját szolgálják. A Weboldalon megjelenő információk önmagukban nem keletkeztetnek kötő erejű szerződéses ajánlatot. A szerződésszerű ajánlat létrejöttéhez minden esetben szükség van a Weboldalon keresztül a Szolgáltatás megvásárlására.

XIII. Felelősség korlátozása

 1. Mivel a Weboldalon elektronikus kereskedelem keretében közvetített, a Partnerek által nyújtott Szolgáltatásokat teszünk elérhetővé, a Partnerek által meghatározott Szolgáltatások és termékek minőségéért a Partnerek tartoznak felelősséggel. Amennyiben a Szolgáltatás igénybevétele vagy használata során a Vásárlót bármilyen kár érné úgy az ezzel kapcsolatos felelősséget kizárjuk; a Vásárló kárigényével a Partnerhez fordulhat. A Partner általi nem vagy nem megfelelő teljesítés esetén a Partner tartozik teljes körű helytállási kötelezettséggel a Vásárló felé.  Kivételt képez ez alól, amennyiben a Weboldalon a Mi hibánkból nem az Ajánlatnak megfelelő információk kerülnek feltűntetésre.
 2. Nem vállalunk felelősséget a Weboldal és a hozzá kapcsolódó egyéb weboldalak folyamatos, hibamentes működéséért. Törekszünk arra, hogy megakadályozzuk, hogy a Weboldalt vírusok vagy kártevők támadják meg. Nem terhel minket felelősség a Vásárló által a Weboldal használata során, az interneten továbbított adatok esetleges elvesztéséért. A Vásárló felel a saját hardver és szoftver eszközei megfelelő állapotáért és azért, hogy ezek alkalmasak az internet és a Weboldal használatára, illetve az internetre tartalmak fel- és letöltésére.
 3. Az Ajánlatban szereplő leírást, a Partnerek által nyújtott információ változtatás nélküli közlésével készítjük el, így amennyiben a leírt és a valós szolgáltatás vagy termék között különbség, eltérés van, az ebből eredő kárért való felelősség a Partnert terheli.

 

Utazásközvetítői és élmény szolgáltatásokkal kapcsolatos külön rendelkezések

XIV.Vásárlói adatok helytállóságáért való felelősség

Minden adat és információ Vásárló által a Weboldalon keresztül történő közlésének helyességéért és valóságnak történő megfeleléséért a Vásárló felel.  A Partner fenntartja a jogot, hogy a már visszaigazolt és létrejött szerződés teljesítését megtagadja, amennyiben a Vásárló által megadott adatok helytelenek, vagy nem felelnek meg a valóságnak. Ilyen esetben a Partner kártalanításra, vagy a Szolgáltatás árának visszatérítésére sem kötelezhető.

XVI. Találkozási pontokon történő megjelenésért és a Partner feltételeinek történő megfelelésért vállalt Vásárlói felelősség

A Vásárló felelős, hogy a Partner által visszaigazolt időpontban és helyen jelenjen meg a Szolgáltatás igénybevételére. Amennyiben a Vásárló nem EU-s állampolgár, úgy felelős a megfelelő útiokmányok (útlevél) és esetleges egészségügyi igazolások rendelkezésre állásáért.

XVII. Partner szerződéses feltételek


Tekintettel arra, hogy az utazási, illetve szolgáltatási szerződés a Partner és Vásárló között jön létre a Partner szerződéses feltételeit a Szolgáltatás igénybevételére vonatkozóan a Vásárlónak kell megismernie és a Vásárló felel ezen kiegészítő feltételek megismeréséért. A Partner fenntartja a jogot, hogy megtagadja a Szolgáltatás nyújtását, amennyiben a Vásárló nem felel meg ezen szerződéses feltételeknek.

XVIII. Utazási biztosításért való felelősség


A Szolgáltatások ellenértéke nem tartalmazza az utazási vagy baleseti biztosítás árát. A Vásárló felelőssége, hogy a szolgáltatások igénybevétele alatt megfelelő utas és/vagy egészségügyi biztosítással rendelkezzen. A biztosítás szükségessége függ a foglalt szolgáltatástól.

XIX. Rendkívüli lemondás

A Partner jogosult a Szolgáltatás teljesítésétől elállni, amennyiben az időjárási körülmények, hatósági intézkedések, sztrájk, járvány, vagy más előre nem látható, elkerülhetetlen és el nem hárítható külső körülmény (így különösen vis major esetek) lehetetlenné teszik a Szolgáltatás teljesítését, vagy azt aránytalanul terhesebbé, illetve veszélyesebbé teszik. Ilyen esetben a Vásárló a Partneri teljesítés ellehetetlenülését írásban köteles jelezni az info@tenapod.shop e-mail címen, vagy postán a Square One Media Kft., 1035 Budapest, Miklós tér 1. címen, melyben az általa megadott adatokkal lehetővé teszi a beazonosítást, valamint rendelkezik az általa megfizetett ár visszatérítésének módjáról. Amennyiben a Vásárló nem rendelkezik a visszatérítés módjáról, akkor a Vásárlónak visszajáró összeget a Vásárló által alkalmazott fizetési móddal megegyező módon térítjük vissza.

 1. Részvétel megtagadása

A Partner jogosult megtagadni a Szolgáltatás teljesítését a Vásárlótól, amennyiben a Vásárló nem felel meg a Szolgáltatás biztonságos igénybevételéhez szükséges személyes feltételeknek vagy a Vásárló állapota veszélyeztetné a Vásárlót vagy a Szolgáltatásban résztvevő más személyeket, vagy a Szolgáltatás nyújtását bármilyen módon lehetetlenné tenné. Ebben az esetben a már megfizetett Szolgáltatási díj visszatérítésére a Partner nem kötelezhető.

XXI. Változás a programban


A Partner fenntartja magának a jogot, hogy a Szolgáltatás lényeges elemeit nem érintő módosításokat hajtson végre a Szolgáltatás teljesítése során, amennyiben az szükséges az előre nem látható és el nem hárítható akadályok elhárítása érdekében.

XXII. Időzóna

Az Szolgáltatások leírásában az időpontok a Szolgáltatás helye szerinti időzónában kerülnek meghatározásra.

 


 

 

Az oldal tetejére